Đây là bản do mình down từ trên MSDN về và Up lên Mediafire cho các bạn down. Mã hash trùng với mã trên của MS

Link down trực tiếp nè vì acc MF của mình là acc Pro ( Nhấn cái down liền nhé )
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Sau khi tải về xong các bạn dùng HJ-split để nối lại nhé

Down tại đây
[You must be registered and logged in to see this link.]